TramaTrema


(Source: liveonboobtube)


Sep 4th at 10PM / via: nevver / op: nevver / 2,014 notes

Jun 13th at 9PM / via: nevver / op: nevver / 2,266 notes
nevver:

Breathing underwater

nevver:

Breathing underwater


Jun 13th at 9PM / via: nevver / op: nevver / 8,117 notes

Apr 25th at 11PM / via: postmodernisms / op: sickpage / 261 notes

(Source: sickpage)


Apr 25th at 11PM / via: madfuture / op: madfuture / 25 notes

Henri Bresson.

Henri Bresson.Mar 26th at 9PM / via: madfuture / op: madfuture / 112 notes

Mar 26th at 9PM / via: madfuture / op: madfuture / 42 notes

Mar 26th at 9PM / via: madfuture / op: madfuture / 15 notes

    NEXT